U Minh : Tính cách dễ thương, tóc tím nhẹ nhàng, đáng yêu cute, tốt bụng với mọi người, nữ sinh trường quí tộc.
Vues 175
1
Partager
Transmettre
Rapport
J'aime ça:
Comment
Emoji
😀 😁 😂 😄 😆 😉 😊 😋 😎 😍 😘 🙂 😐 😏 😣 😯 😪 😫 😌 😜 😒 😔 😖 😤 😭 😱 😳 😵 😠 🤔 🤐 😴 😔 🤑 🤗 👻 💩 🙈 🙉 🙊 💪 👈 👉 👆 👇 🖐 👌 👏 🙏 🤝 👂 👃 👀 👅 👄 💋 💘 💖 💗 💔 💤 💢